Ulubione

Help Center

无标题文档

Zasady i Warunki

PROSIMY PRZECZYTAĆ te warunki i warunki ostrożnie!

Witamy na stronie www.cafago.com! Niniejsze Warunki Użytkowania zawierają opis warunków korzystania z witryny i korzystania z tej witryny internetowej pod adresem www.CAFAGO.com (określanej jako "Witryna"). Niniejszy dokument jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem witryny (dalej zwane "użytkownik", "Twój" lub "Użytkownik") oraz podmiot z CAFAGO.com wymieniony poniżej (dalej zwany "my", "nasz" lub "CAFAGO.com" w dalszej części).

1. Zastosowanie i zaakceptowanie Warunków


 • 1.1 Korzystasz z serwisu i oprogramowania cafago.com, a także produktów i usług (zwanych dalej "Usługami" w dalszej części) podlega warunkom zawartym w tym dokumencie, a także Polityce Prywatności i wszelkich innych zasadach i zasadach Witryny że CAFAGO.com może publikować co pewien czas. Niniejszy dokument i inne zasady i zasady niniejszej witryny są poniżej określane jako "Warunki". Korzystając z Witryny lub korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na przyjęcie i związanie Warunkami. Nie korzystaj z Usług lub Witryny, jeśli nie akceptujesz wszystkich Warunków.
 • 1.2 Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może akceptować Warunków, jeśli: a) nie jesteś w stanie legalnie tworzyć wiążącej umowy z CAFAGO.com lub (b) nie wolno Ci otrzymywać żadnych Usług zgodnie z prawem PRGermany lub innych krajach / regionach, w tym kraju / regionu, w którym się zamieszkujesz lub z którego korzystasz z Usług.
 • 1.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że CAFAGO.com może w każdym czasie zmienić dowolne Warunki, publikując odpowiednie i poprawione Warunki na Witrynie. Kontynuując korzystanie z Usług lub Witryny, zgadzasz się, że zmienione warunki będą miały zastosowanie do Ciebie.
 • 1.4 Jeśli firma CAFAGO.com opublikowała lub dostarczyła tłumaczenie wersji angielskiej w Warunkach, zgadzasz się, że tłumaczenie zostało dostarczone wyłącznie dla wygody i że wersja angielska będzie regulować Twoje użycie Usług lub Witryny.
 • 1.5 Z CAFAGO.com lub naszego partnera w dowolnej usłudze ("Umowy dodatkowe") może być wymagane osobne zawarcie umowy w trybie online lub offline. W przypadku konfliktu lub niezgodności pomiędzy Warunkami a Umową Dodatkową, Umowa dodatkowa ma pierwszeństwo przed Warunkami tylko w odniesieniu do danej Służby.
 • 1.6 Warunki mogą być inaczej zmodyfikowane, z wyjątkiem pisemnego upoważnienia urzędnika CAFAGO.com.
 • 1.7 14 dni od daty otrzymania pakietu, bez konieczności uzasadniania powrotu.


2.Użytkownicy ogólnie


 • 2.1 Jako warunek dostępu Użytkownika do Serwisu i korzystania ze Strony jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i przepisów dotyczących korzystania z Witryny lub Usług.
 • 2.2 Zgadzasz się na korzystanie z Witryny lub Usług wyłącznie dla własnych celów prywatnych i wewnętrznych. Zgadzasz się, że (a) nie będziesz kopiować, reprodukować, pobierać, publikować, sprzedawać, rozpowszechniać ani sprzedawać żadnych Usług ani jakichkolwiek informacji, tekstów, obrazów, grafiki, plików wideo, dźwięków, katalogów, plików, baz danych lub aukcji itp. (b) nie będziesz kopiować, odtwarzać, pobierać, kompilować ani w żaden inny sposób wykorzystywać Treści Witryny do celów prowadzenia działalności, która konkuruje z CAFAGO.com lub w inny sposób komercyjnej eksploatacji Treści Witryny. Systematyczne pobieranie Treści Witryny z Witryny w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu (za pośrednictwem robota, pająków, urządzeń automatycznych lub ręcznych procesów) bez pisemnej zgody CAFAGO.com jest zabronione. Korzystanie z jakiejkolwiek zawartości lub materiałów na Stronie w dowolnym celu, nieznacznie dozwolonym w Warunkach, jest zabronione.
 • 2.3 Musisz przeczytać Politykę prywatności firmy cafago, która reguluje ochronę i wykorzystanie informacji osobistych o Użytkownikach posiadanych przez firmę cafago.com i naszych oddziałów. Akceptujesz warunki Polityki Prywatności i wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
 • 2.4 cafago.com może zezwalać Użytkownikom na dostęp do zawartości, produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w formie linków tekstowych, banerów, kanałów lub innych), API lub innych stron internetowych osób trzecich. Przed przystąpieniem do korzystania z witryny należy zachować ostrożność, aby zapoznać się z warunkami korzystania z tej witryny internetowej i / lub zasadami ochrony prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cafago.com nie ma wpływu na witrynę tej strony trzeciej, nie monitoruje takiej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności ani za tę stronę, ani jakiekolwiek treści, produkty lub usługi udostępniane w sieci teren.
 • 2.5 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu naruszenie integralności systemów komputerowych lub sieci cafago.com i / lub jakiegokolwiek innego Użytkownika, ani nieautoryzowanego dostępu do takich systemów komputerowych lub sieci.
 • 2.6 Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogą naruszyć integralność systemu opinii kafago, na przykład pozostawienie pozytywnej opinii Użytkownikowi za pomocą dodatkowych identyfikatorów użytkowników lub osób trzecich lub pozostawienie nieuzasadnionej negatywnej opinii dla innego użytkownika.
 • 2.7 Publikowanie lub wyświetlanie jakichkolwiek informacji, treści lub materiałów ("Treści użytkownika") w Witrynie lub dostarczanie jakichkolwiek Treści Użytkowników na stronie cafago.com lub naszych przedstawicieli powoduje nieodwołalne, wieczyste, ogólnoświatowe, bezpłatne licencjonowanie i sub (na wielu poziomach) na stronie cafago.com w celu wyświetlania, przesyłania, rozpowszechniania, reprodukowania, publikowania, duplikowania, adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych oraz w inny sposób wykorzystania jakiejkolwiek lub całościowej treści użytkownika w jakiejkolwiek formie, lub technologii znanej obecnie lub obecnie nieznanej w jakikolwiek sposób iw dowolnym celu, które mogą być korzystne dla działania Witryny, świadczenia jakichkolwiek Usług i / lub działalności Użytkownika. Potwierdzasz i gwarantujesz cafago.com, że masz wszystkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przyznania powyższej licencji.


3.Konta członkowskie


 • 3.1 Użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie, aby uzyskać dostęp do niektórych Usług (zarejestrowany Użytkownik jest również określany jako "Członek" poniżej). Z wyjątkiem zatwierdzenia przez cafago.com jeden Użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto członkowskie w witrynie. cafago.com może anulować lub rozwiązać konto użytkownika Użytkownika, jeśli cafago.com ma powody podejrzewać, że Użytkownik jednocześnie zarejestrował lub kontrolował dwa lub więcej kont użytkowników. Co więcej, cafago.com może zażądać od użytkownika podania o rejestrację.
 • 3.2 Po zarejestrowaniu się w Witrynie cafago.com przydziela konto i wydaje identyfikator członkowski i hasło (ten ostatni zostanie wybrany przez zarejestrowanego Użytkownika podczas rejestracji) każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi. Konto może mieć internetowe konto e-mail z ograniczoną ilością miejsca na składowanie lub wysyłanie wiadomości e-mail.
 • 3.3 Zestaw identyfikatora członkowskiego i hasła jest unikalny dla jednego konta. Każdy Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie poufności i bezpieczeństwa swojego Identyfikatora Członkostwa i hasła oraz wszystkich czynności, które występują na Twoim koncie. Żaden z Członków nie może współdzielić, przypisać ani zezwalać na użycie swojego konta użytkownika, identyfikatora lub hasła przez inną osobę spoza własnej firmy. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić cafago.com, jeśli dowia się się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa Twojego konta.
 • 3.4 Użytkownik zgadza się, że wszystkie czynności, które występują na Twoim koncie (w tym między innymi publikowanie informacji o firmie lub produkcie, klikając w celu zaakceptowania jakichkolwiek dodatkowych umów lub zasad, subskrybowania lub dokonywania jakiejkolwiek płatności za jakiekolwiek usługi, wysyłania e-maili przy użyciu konta e-mail lub wysyłania wiadomości SMS ) zostanie uznana za upoważnioną przez Członka.
 • 3.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dzielenie konta z innymi osobami, lub umożliwiając wielu użytkownikom spoza jednostki gospodarczej, aby wykorzystać swoje konto (zwane łącznie „wielokrotnego użytku”), może spowodować nieodwracalne szkody dla cafago.com lub innych użytkowników strony. Użytkownik zwalnia cafago.com, naszych oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli na jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, lecz nie ograniczając się do utraty zysków) poniesione w wyniku wielokrotnego użycia konta. Użytkownik zgadza się również, że w przypadku wielokrotnego użycia konta lub niepowodzenia posła do utrzymania bezpieczeństwa konta, cafago.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego naruszenia i mają prawo do zawieszenia lub zakończenia Konto użytkownika bez odpowiedzialności wobec Członka.


4.Transakcje między kupującymi i sprzedającymi


 • 4.1 Użytkownicy zostajĘ ... poinformowani, że mogĘ ... być ryzyko zwiĘ ... zku z osobami działajĘ ... cymi pod fałszywymi pozłamiotami. cafago.com używa kilku technik do sprawdzania dokładności niektórych informacji, które nasi płatni użytkownicy dostarczają podczas rejestrowania usługi płatniczej w Serwisie. Ponieważ jednak weryfikacja użytkownika w internecie jest trudna, cafago.com nie może i nie potwierdza, że każda identyfikowana przez Użytkownika tożsamość (w tym, bez ograniczeń, płaci Członkowie). Zachęcamy do korzystania z różnych środków, jak również rozsądku, do oceny, z kim ma do czynienia.
 • 4.2 Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pełni zakłada ryzyko przeprowadzania transakcji kupna i sprzedaży w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług oraz że w pełni przyznaje się do ryzyka związanego z odpowiedzialnością lub wszelką szkodą związaną z późniejszą działalnością jakiegokolwiek rodzaju do produktów lub usług, które są przedmiotem transakcji wykorzystujących Witrynę. Ryzyko takie obejmuje między innymi niewłaściwą reprezentację produktów i usług, oszustwa, niezadowalającą jakość, niezgodność specyfikacji, wadliwe lub niebezpieczne produkty, produkty niezgodne z prawem, opóźnienia w dostawie lub płatności, opóźnienia w kosztach , naruszenie gwarancji, złamanie umowy i wypadków transportowych. Ryzyko takie obejmuje również ryzyko, jakie produkcja, przywóz, wywóz, dystrybucja, oferowanie, wyświetlanie, zakup, sprzedaż i / lub wykorzystanie produktów lub usług oferowanych lub wyświetlanych na Stronie może naruszyć lub zostać uznane za naruszające prawa osób trzecich oraz ryzyko poniesienia przez Użytkownika kosztów obrony lub innych kosztów związanych z twierdzeniem osób trzecich osób trzecich lub w związku z roszczeniami stron, które mają prawo do obrony lub odszkodowania w odniesieniu do twierdzeń o prawach, wymaganiach lub roszczenia osób trzecich będących wierzycielami. Takie ryzyko obejmuje również ryzyko, że konsumenci, inni nabywcy, użytkownicy końcowi produktów lub inni twierdzą, że ponieśli szkodę lub szkody związane z produktami pierwotnie uzyskanymi przez użytkowników witryny w wyniku transakcji kupna i sprzedaży związanych z korzystaniem z Witryny mogą ponieść szkodę i / lub domagać się roszczeń wynikających z ich używania takich produktów. Wszystkie powyższe zagrożenia są dalej określane jako "Ryzyko transakcji". Każdy Użytkownik zgadza się, że cafago.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody, roszczenia, zobowiązania, koszty, szkody, niedogodności, zakłócenia w działalności lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju mogą powstać w wyniku lub w związku z jakimikolwiek Ryzykami Transakcji. Wreszcie, wszystkie produkty wyświetlane na stronie cafago.com, spełniają uzasadnione wymagania dotyczące zgodności.
 • 4.3 Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie wszelkich informacji i materiałów, które mogą być racjonalnie wymagane przez cafago.com w związku z transakcjami przeprowadzanymi za pośrednictwem lub w wyniku korzystania ze Strony lub Usług. cafago.com ma prawo zawiesić lub zakończyć jakiekolwiek konto użytkownika, jeśli Użytkownik nie dostarczy wymaganych informacji i materiałów.

5.Ograniczenie odpowiedzialności


 • 5.1 W MAKSYMALNYM MOMENSTWIE DOSTARCZANYM PRZEZ PRAWO, USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ CAFAGO.COM NA LUB PRZEZ STRONY SĄ DOSTARCZANE "JAK JEST", "JAK JEST", "WSZYSTKO WADZE", a CAFAGO.COM WYRAŻA WYRAŻA WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJAMI, JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZELKIE GWARANCJE, PRZEDSTAWICIELE, WARUNKI I PRZEDSIĘBIORSTWA NINIEJSZA WYKLUCZONE.
 • 5.2 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez CAFAGO.COM NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O WARTOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, STABILNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRĄDSTWA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI DOSTARCZANYCH LUB PRZEZ SITĘ; CAFAGO.COM NIE UDZIELA JEST GWARANCJI, ŻE PRODUKCJA, PRZYWOZ, WYWOZ, DYSTRYBUCJA, OFERTA, WYŚLIJ, NABYCIE, SPRZEDAŻY I / LUB STOSOWANIA PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB WYRAŻONYCH NA TERAZ NIE ZWRACA SIĘ DO ŻADNYCH PRAW OSÓB TRZECICH; CAFAGO.COM NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI JAKICHKOLWIEK ZWIĄZANYCH Z JAKĄKOLWIEK PRODUKTEM LUB SERWISEM OFEROWANYM LUB WYSTAWIONYM NA STRONACH.
 • 5.3 Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem Witryny są wykonywane według uznania i ryzyka każdego Użytkownika, a każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia systemu komputerowego firmy cafago lub utratę danych, które mogą wyniknąć z pobrania takiego materiału. Żadne porady ani informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane przez użytkownika z CAFAGO.com lub za pośrednictwem lub z Witryny nie tworzą gwarancji, która nie została wyraźnie podana w niniejszym dokumencie.
 • 5.4 Każdy Użytkownik wyraża zgodę na odszkodowanie i zachowanie cafago.com, naszych oddziałów, dyrektorów, oficerów i pracowników z wszelkich strat, roszczeń, zobowiązań (w tym kosztów prawnych w pełnej wysokości), które mogą powstać w wyniku korzystania przez Użytkownika z tego serwisu Witrynę lub Usługę (w tym między innymi wyświetlanie takich Informacji Użytkownika w Witrynie) lub naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek Warunków korzystania z Warunków. Każdy Użytkownik wyraża ponadto zgodę na odszkodowanie i ocalenie cafago.com, naszych oddziałów, dyrektorów, oficerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi w pełnej wysokości odszkodowania), które mogą wyniknąć z naruszenia przez Użytkownika o wszelkich oświadczeniach i gwarancjach dokonanych przez Użytkownika na stronie cafago.com, w tym, ale nie ograniczonych do wymienionych w sekcji 5 niniejszego dokumentu.
 • 5.5 Każdy Użytkownik wyraża ponadto zgodę na odszkodowanie i uratowanie cafago.com, naszych stowarzyszonych, dyrektorów, oficerów i pracowników z wszelkimi stratami, odszkodowaniami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi w pełnym zakresie odszkodowania), które mogą powstać, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przez powódków stron trzecich lub innych osób trzecich dotyczących produktów oferowanych lub wyświetlanych na Stronie. Każdy Użytkownik zobowiązuje się ponadto zgodzić się, że cafago.com nie jest odpowiedzialna i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie materiały publikowane przez innych użytkowników; w tym materiałów obraźliwych, obraźliwych lub nielegalnych, oraz że ryzyko uszkodzenia tych materiałów zależy od każdego Użytkownika. cafago.com zastrzega sobie prawo, na swój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli jakiejkolwiek sprawy w inny sposób podlegającej odszkodowaniu przez użytkownika, w którym to przypadku będziesz współpracować z cafago.com w celu stwierdzenia wszelkich dostępnych zabezpieczeń.
 • 5.6 Firma cafago.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody spowodowane utratą zysków lub oszczędności, przerwami w pracy, utratą informacji), czy to w umowie , zaniedbania, tortury, kapitały własne lub w inny sposób lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe z jednego z poniższych.
  a) używanie lub niemożność korzystania ze Strony lub Usług;
  b) wszelkie wady produktów, próbek, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych od Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby trzecie za pośrednictwem Witryny;
  c) nieupoważniony dostęp osób trzecich do danych lub prywatnych informacji użytkownika;
  d) oświadczenia lub zachowania jakiegokolwiek Użytkownika Strony;
  e) wszelkie sprawy związane z Usługą powstają, w tym zaniedbania.
 • 5.7 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności użytkownika na podstawie Warunków będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i będą obowiązywać, niezależnie od tego, czy firma cafago.com została poinformowana, czy też powinna była była świadoma możliwości powstania takich strat.


6.Prawa autorskie i patenty

Wszystkie treści zawarte w tej witrynie, takie jak tekst, grafikę, loga, ikony przycisków, obrazy i pliki audio, pliki do pobrania cyfrowego, kompilacje danych i oprogramowanie są własnością cafago.com lub jej dostawców treści i chronione międzynarodowymi prawami autorskimi . Wykorzystanie znaku towarowego lub znaku usługowego cafago.com bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest surowo zabronione.

7.Siła wyższa

W żadnym wypadku firma cafago.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, niepowodzenie lub zakłócenia w treści lub usługach dostarczanych za pośrednictwem Strony spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez działania natury, siły lub przyczyny wykraczające poza naszą rozsądną kontrolę, w tym bez ograniczeń, awarie Internetu, komputerów, telekomunikacji lub innych awarii sprzętu, awarii zasilania elektrycznego, strajków, sporów pracowniczych, zamieszek, powstań, niepokojów społecznych, niedoborów pracy lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, eksplozji, aktów Boga, wojny, działań rządowych, sądów krajowych lub zagranicznych lub sądów lub niezastosowania się do osób trzecich.

8.Postanowienia ogólne


 • 8.1 Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień, niniejsze Warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą cafago.com w odniesieniu do i regulują korzystanie z Witryny i Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia w odniesieniu do tego samego przedmiotu w niniejszym dokumencie.
 • 8.2 cafago.com i jesteś niezależnymi kontrahentami, a relacje agencji, partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, pracodawcy-pracodawcy lub franczyzy-franczyzodawcy nie są lub są tworzone przez Warunki.
 • 8.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie skreślone, a pozostałe postanowienia pozostają ważne i będą egzekwowane.
 • 8.4 Nagłówki są jedynie w celach referencyjnych iw żadnym wypadku nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują zakresu lub zakresu tego działu.
 • 8.5 cafago.com niemożliwe do wyegzekwowania prawa lub braku działania w związku z naruszeniem przez Użytkownika Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa ani zrzeczenia się prawa cafago.com do działania w związku z późniejszymi lub podobnymi naruszeniami.
 • 8.6 cafago.com ma prawo przydzielić te Warunki (w tym wszystkie nasze prawa, tytuły, korzyści, interesy, zobowiązania i obowiązki w Warunkach do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu (w tym także podmiotów stowarzyszonych z cafago.com). , w całości lub w części, Warunki dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.
 • 8.7  Wszelkie spory dotyczące Twojej wizyty na stronie cafago.com lub do produktów lub usług sprzedawanych lub dystrybuowanych przez cafago.com lub przez cafago.com zostaną przekazane CIETAC, podsekretarz ds. Republiki Południowej Niemiec w celu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, który będzie przeprowadzony zgodnie z zasady arbitrażu Komisji obowiązujące w chwili składania wniosków o arbitraż. Liczba arbitrów wynosi jeden; Miejscem arbitrażowym są Niemcy; Językiem, który ma być użyty w postępowaniu arbitrażowym, jest język chiński. Orzeczenie arbitrażowe jest ostateczne i wiążące zarówno Ty, jak i CAFAGO.


A & KE LTD
108e, Fountain Court, Victoria Square, Victoria Street, St Albans, Herfordshire AL13RF
NASZE STRONY UCHWYTU PLIKÓW COOKIE

cafago wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość zakupów. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych usług lub założyć nowe konto, założymy, że akceptujesz naszą Politykę prywatności.