Ulubione

Help Center

OCHRONA PRYWATNOŚCI
Ostatnia modyfikacja: [Sep.8, 2018]
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób CAFAG zbiera, używa, udostępnia i przetwarza twoje dane.
 
 
1. Zbiór i wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również anonimowe dane powiązane z informacjami, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane abyśmy nie mogli już nam umożliwić, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, zidentyfikować Ciebie.
Oto opis typów danych osobowych, które możemy gromadzić i jak możemy z nich korzystać:
1.1 Jakie dane osobowe zbieramy
W zależności od produktów i usług, z których korzystasz, zbieramy różne rodzaje danych osobowych od Ciebie lub Ciebie.
Dane, które podasz: Zbieramy dane osobowe podane podczas korzystania z naszych produktów i usług lub w inny sposób wchodzisz w interakcje z nami, na przykład podczas tworzenia konta, skontaktuj się z nami
, weź udział w ankiecie internetowej, skorzystaj z naszej pomocy online lub narzędzia do czatu online.
Dane dotyczące płatności: w przypadku dokonania zakupu zbieramy dane osobowe związane z zakupem. Dane te obejmują dane dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej oraz inne informacje o karcie, a także inne dane dotyczące konta i uwierzytelnienia, a także informacje o płatnościach. fakturowanie, wysyłka i dane kontaktowe.
Dane o korzystaniu z naszych usług i produktów: odwiedzając nasze witryny, możemy zbierać dane o rodzaju używanego urządzenia, unikalnym identyfikatorze urządzenia, adresie IP urządzenia, systemie operacyjnym, typie przeglądarki internetowej, z której korzystasz. wykorzystania, informacji o użytkowaniu, informacji diagnostycznych i informacji o lokalizacji pochodzących z komputerów, telefonów lub innych urządzeń, na których instalujesz lub uzyskujesz dostęp do naszych produktów lub usług. Tam, gdzie są dostępne, nasze usługi mogą wykorzystywać GPS, Twój adres IP i inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzenia, aby umożliwić nam ulepszanie naszych produktów i usług.
1.2Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe do dostarczania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług, do komunikowania się z Tobą, do oferowania ukierunkowanych reklam i usług oraz do ochrony nas i naszych klientów.
CAFAGO przetwarza i określa sposób przetwarzania danych osobowych użytkownika jako kontrolera danych w następujących celach:
 
Dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług: Używamy danych osobowych, aby pomóc nam dostarczać, ulepszać i rozwijać nasze produkty, usługi i reklamy. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych do celów takich jak analiza danych, badania i audyty. Przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na oferowaniu produktów i usług oraz ciągłości działania. Jeśli zgłosisz konkurs lub inną promocję, możemy użyć danych osobowych, które podasz, do administrowania tymi programami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które może zawierać dalsze dane o tym, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych, dlatego zachęcamy do uważnego przeczytania tych zasad przed wzięciem udziału w konkursie.
 Komunikowanie się z Tobą: z zastrzeżeniem Twojej uprzedniej wyraźnej zgody, możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania Ci informacji marketingowych dotyczących produktów i usług CAFAGO, komunikowania się z Tobą o Twoim koncie lub transakcjach oraz informowania Cię o naszych zasadach i warunkach. Jeśli nie dłużej chcą otrzymywać wiadomości e-mail w celach marketingowych, prosimy o kontakt z nami, aby zrezygnować. Możemy również wykorzystywać twoje dane do przetwarzania i odpowiadać na twoje prośby, kiedy kontaktujesz się z nami. Pod warunkiem, że wyrazimy wcześniejszą zgodę, możemy udostępnić twoje dane osobowe partnerów zewnętrznych, którzy mogą wysyłać Ci komunikaty marketingowe w odniesieniu do swoich produktów i usług.
Oferowanie i mierzenie ukierunkowanych reklam i usług: z zastrzeżeniem uprzedniej wyraźnej zgody, możemy wykorzystywać dane osobowe w celu spersonalizowania Państwa doświadczenia z naszymi produktami i usługami oraz na stronach internetowych i aplikacjach stron trzecich oraz w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych.
 
UWAGA: W przypadku dowolnych zastosowań danych opisanych powyżej, które wymagają Twojej uprzedniej wyraźnej zgody, pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę na adres service@cafago.com.
 Promowanie bezpieczeństwa: używamy danych osobowych do weryfikowania kont i aktywności użytkowników, a także do promowania bezpieczeństwa i ochrony, na przykład poprzez monitorowanie oszustw i śledzenie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków lub zasad. Takie przetwarzanie jest oparte w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych produktów i usług.
2.Pliki i podobne technologie
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić, chronić i ulepszać nasze produkty i usługi, takie jak personalizacja treści, oferowanie i mierzenie reklam, zrozumienie zachowania użytkownika i zapewnienie bezpieczniejszego korzystania.
Możesz usunąć lub odrzucić pliki cookie za pomocą przeglądarki lub ustawień urządzenia, ale w niektórych przypadkach może to wpłynąć na możliwość korzystania z naszych produktów i usług.

3.Usuwanie danych osobowych
Udostępniamy pewne dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagają nam w sprzedaży klientom. Dane osobowe będą udostępniane tylko tym firmom w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklam. , nie będzie udostępniana stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.
3.1 Dostawcy usług
Udostępniamy dane osobowe firmom świadczącym usługi w naszym imieniu, takim jak hosting witryny, usługi poczty e-mail, marketing, sponsorowanie loterii, konkursów i innych promocji, audyt, realizacja zamówień klientów, analityka danych, obsługa klienta i przeprowadzanie badań klientów i badania satysfakcji. Firmy te są zobowiązane do ochrony twoich danych i mogą być zlokalizowane w każdym miejscu, w którym działamy.
3.2Konsultacje partnerskie i transakcje korporacyjne
Możemy udostępniać dane osobowe wszystkim QANDIES LIMITED. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, joint venture, cesji, wydzielenia, przeniesienia lub sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku bankructwo lub podobne postępowanie, możemy przekazać wszelkie dane osobowe do odpowiedniej strony trzeciej.
3.3. Zgodność prawna i bezpieczeństwo
W celu ujawnienia danych osobowych może być konieczne - na mocy prawa, procesów prawnych, sporów sądowych i wniosków organów publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim - ujawnienie danych osobowych. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli stwierdzimy, że do celów bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym, ujawnienie jest konieczne lub właściwe.
Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony naszych praw i dochodzenia dostępnych środków, egzekwowania naszych warunków, badania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników.
3.4. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych od mieszkańców krajów EOG
W celu ujawnienia danych osobowych może być konieczne - na mocy prawa, procesów prawnych, sporów sądowych i wniosków organów publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim - ujawnienie danych osobowych. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli stwierdzimy, że do celów bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym, ujawnienie jest konieczne lub właściwe.
Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie potwierdzone w następujący sposób: Ilekroć potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, takie przetwarzanie będzie uzasadnione zgodnie z Artykułem 6 (1). (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 ("GDPR") Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy między użytkownikiem a nami lub do podjęcia kroków przed zawarciem umowy wniosek, takie przetwarzanie będzie oparte na Artykule 6 (1) BGRR. (b) .Jeżeli przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z obowiązku prawnego, przetworzymy Twoje dane na podstawie art. 6 (1) RBP. (c), i jeżeli przetwarzanie jest konieczne do naszych uzasadnionych interesów, przetwarzanie takie będzie dokonywane zgodnie z Artykułem 6 (1) GDPR. f).
4. Twoje prawa
Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że twoje dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Masz prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, które zbieramy. Masz również prawo do ograniczenia lub sprzeciwu w dowolnym momencie. , do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie. Możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych.
Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możemy poprosić o dane od Ciebie, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość i prawo dostępu do takich danych, a także wyszukać i udostępnić dane osobowe, które utrzymujemy. przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi prawne zezwalają lub wymagają od nas odmowy udostępnienia lub usunięcia niektórych lub wszystkich danych osobowych, które utrzymujemy.
Możesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z twoich uprawnień. Odpowiadamy na twoje żądanie w rozsądnym czasie, aw każdym razie w mniej niż 30 dni.
5. Strony internetowe i usługi stron trzecich
Nasze strony internetowe, produkty i usługi mogą zawierać linki lub możliwość uzyskania dostępu do stron internetowych, produktów i usług stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez te strony trzecie, ani nie ponosimy odpowiedzialności za informacje lub zawartość zawiera ich produkty i usługi. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych produktów i usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony trzeciej przed przystąpieniem do korzystania z ich stron internetowych, produktów lub usług.
6. Bezpieczeństwo danych, integralność i zachowanie
Stosujemy rozsądne techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, których celem jest ochrona i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do danych oraz prawidłowe wykorzystywanie danych, które zbieramy. Na przykład dostęp do danych osobowych jest ograniczony do naszych pracowników, kontrahentów i agentów którzy potrzebują dostępu do takich danych w celu wykonywania przypisanych im obowiązków służbowych.
Ważne jest, aby podjąć środki ostrożności w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do produktów CAFAGO, poświadczeń konta i komputera lub innych urządzeń. Jeśli uważasz, że bezpieczeństwo twojego konta lub danych osobistych zostało naruszone, natychmiast skontaktuj się z nami. Please be aware pomimo naszych najlepszych starań żaden system bezpieczeństwa nie jest nieprzepuszczalny. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa niezwłocznie powiadomimy cię i odpowiednie władze, jeśli będzie to wymagane przez prawo.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.
7. Przesyłanie danych, przechowywanie i przetwarzanie w skali globalnej
Kiedy udostępnimy Twoje dane osobowe naszym partnerom, firmom stowarzyszonym z CAFAGO i dostawcom usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane i / lub udostępnione z krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich okolicznościach wejdziemy w model umowy. klauzule przyjęte przez Komisję Europejską lub polegające na alternatywnych podstawach prawnych, takich jak Tarcza Prywatności, w stosownych przypadkach, lub wiążące reguły korporacyjne, w przypadku gdy nasi partnerzy lub dostawcy usług przyjęli takie wewnętrzne polityki zatwierdzone przez europejskie organy ochrony danych.
8. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności
Możemy okresowo zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby nadążyć za nowymi technologiami, praktykami branżowymi i wymogami regulacyjnymi, między innymi. Przewidujemy, że większość takich zmian będzie nieznaczna. Wszelkie zmiany niematerialne wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej Polityki prywatności .
Mogą jednak zaistnieć przypadki, w których zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności mogą być bardziej znaczące. W takich przypadkach najpierw przedstawimy bardziej widoczne zawiadomienie.
Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po wejściu w życie oświadczenia o ochronie prywatności oznacza akceptację zmienionego oświadczenia o prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionym oświadczeniem o prywatności, nie korzystaj z naszych produktów lub usług i skontaktuj się z nami.
9.Jak możesz kontrolować e-maile marketingowe?
Zapewniamy opcję rezygnacji z e-maili marketingowych i sprzedażowych, jeśli nadal korzystasz z nich, mamy nadzieję, że lubisz otrzymywać nasze e-maile, ale jeśli nie chcesz być na bieżąco z naszymi specjalnymi ofertami. Możesz zrezygnować z subskrypcji na w dowolnym momencie, korzystając z linku Unsubscribe w każdym biuletynie.
Skontaktuj się z nami:
Jeśli masz dalsze pytania dotyczące polityki prywatności. Oto szczegóły naszych informacji.
CAFAGO
Adres: 2,27 Romer Haus Lewisham HauptstraBe, Londyn, Anglia, SE 136EE
Email: service@cafago.com
TELL: +1 (415) 800-3710

NASZE STRONY UCHWYTU PLIKÓW COOKIE

cafago wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić najlepszą jakość zakupów. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych usług lub założyć nowe konto, założymy, że akceptujesz naszą Politykę prywatności.